KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

 

Program Tanıtımı

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı, sağlık işletmelerinde çalışmayı amaçlayan öğrencileri yetiştiren mesleki bir programdır. Sağlık Kurumları İşletmeciliği, sağlık sektörü ile ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında idari işlemlerin yönetilmesini ifade etmektedir. Sağlık Kurumları İşletmecisi ise, sağlık sektörü ile ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda idari işlemlerin yerine getirilmesini sağlayan kişi olarak görevini sürdürmektedir.

Sağlık İşletmeciliği Programının amacı; iktisat ve işletme bilgisinin yanı sıra sosyo-psikolojik hizmetler de dikkate alınarak bütüncül bir yaklaşımla sağlık kurumları işletmeciliği alanında uzmanlar yetiştirmek, Türkiye’de Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında önemli bir ihtiyaç olan kalitede rekabet edebilecek donanımın gerektirdiği eğitimi vermek, öğrencilere Sağlık Kurumları İşletmeciliği konusunda yeterli uygulamalarla deneyim kazandırmak ve gerekli olan sosyal güvenlik hukuku ve sağlık mevzuatı konularında bilgi birikimi kazandırmaktır.

Program mezunlarına sağlık kurumlarını yönetebilmek için gerekli olan disiplinler arası bütüncül yaklaşım kazandırarak, sağlık kurumlarını kaliteli hizmet veren, ekonomik anlamda da başarılı ve kalitede rekabet edebilen bir işletmecilik anlayışı ile işletmelerini sağlamaktadır. Böylece evrensel kalitede yetişecek olan öğrencilerin, ülkemizde ve tüm dünyada büyümekte olan bu sektörde istihdamını kolaylaştırmaktadır.

Programın akademik ve teknolojik gelişmeler içerisindeki yeri, ülkemizde ve tüm dünyada gelişmekte olan bir alan olarak varlığını sürdürmektedir. Aynı zamanda gerek sağlık teknolojilerinde gelişmelerin sıklığı ve gerekse sağlık kurumlarının ekonomideki payının değişkenliği bu alanı dinamik ve hızlı gelişen bir alan yapmaktadır.

 

Kimler Tercih Edebilir

 

ÖSYM’ nin yeni sınav sistemi olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yönetmeliğine göre öğrencilerin bu programı tercih edebilmeleri için YKS’ nin bir puan türü olan Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ den en az 150 puan almaları gerekmektedir. Yeterli puan alarak programımızı tercih eden ve ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans Programı’ na kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

 

Mezuniyet Koşulları

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YS, DS notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Önlisans Programı Diploması” alırlar.

 

Dikey Geçiş Olanakları

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin, örgün öğretim ya da açıköğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren 2020 Meslek Yüksekokulları Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu’ndan detaylı bilgiye ulaşabilirler. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, meslek yüksekokulu müdürlükleri ve açıköğretim önlisans programlarının bağlı olduğu birimlerce yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer almaktadır. Bu programdan mezun olan öğrencilerin,

  • 4 yıllık İşletme
  • İşletme Yönetimi
  • Sağlık İdaresi
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  • Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Sağlık Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
  •  

İş Olanakları

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, sağlık işletmelerindeki iş olanaklarından yararlanabilirler.

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 

Program Tanıtımı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı, sağlık işletmelerinde çalışmayı amaçlayan öğrencileri yetiştiren mesleki bir programdır. Sağlık Kurumları İşletmeciliği, sağlık sektörü ile ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında idari işlemlerin yönetilmesini ifade etmektedir. Sağlık Kurumları İşletmecisi ise, sağlık sektörü ile ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda idari işlemlerin yerine getirilmesini sağlayan kişi olarak görevini sürdürmektedir.

Sağlık İşletmeciliği Programının amacı; iktisat ve işletme bilgisinin yanı sıra sosyo-psikolojik hizmetler de dikkate alınarak bütüncül bir yaklaşımla sağlık kurumları işletmeciliği alanında uzmanlar yetiştirmek, Türkiye’de Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında önemli bir ihtiyaç olan kalitede rekabet edebilecek donanımın gerektirdiği eğitimi vermek, öğrencilere Sağlık Kurumları İşletmeciliği konusunda yeterli uygulamalarla deneyim kazandırmak ve gerekli olan sosyal güvenlik hukuku ve sağlık mevzuatı konularında bilgi birikimi kazandırmaktır.

Program mezunlarına sağlık kurumlarını yönetebilmek için gerekli olan disiplinler arası bütüncül yaklaşım kazandırarak, sağlık kurumlarını kaliteli hizmet veren, ekonomik anlamda da başarılı ve kalitede rekabet edebilen bir işletmecilik anlayışı ile işletmelerini sağlamaktadır. Böylece evrensel kalitede yetişecek olan öğrencilerin, ülkemizde ve tüm dünyada büyümekte olan bu sektörde istihdamını kolaylaştırmaktadır.

Programın akademik ve teknolojik gelişmeler içerisindeki yeri, ülkemizde ve tüm dünyada gelişmekte olan bir alan olarak varlığını sürdürmektedir. Aynı zamanda gerek sağlık teknolojilerinde gelişmelerin sıklığı ve gerekse sağlık kurumlarının ekonomideki payının değişkenliği bu alanı dinamik ve hızlı gelişen bir alan yapmaktadır.

Kimler Tercih Edebilir

ÖSYM’ nin yeni sınav sistemi olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yönetmeliğine göre öğrencilerin bu programı tercih edebilmeleri için YKS’ nin bir puan türü olan Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ den en az 150 puan almaları gerekmektedir. Yeterli puan alarak programımızı tercih eden ve ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans Programı’ na kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

Mezuniyet Koşulları

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YS, DS notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Önlisans Programı Diploması” alırlar.

Dikey Geçiş Olanakları

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin, örgün öğretim ya da açıköğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren 2020 Meslek Yüksekokulları Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu’ndan detaylı bilgiye ulaşabilirler. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, meslek yüksekokulu müdürlükleri ve açıköğretim önlisans programlarının bağlı olduğu birimlerce yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer almaktadır. Bu programdan mezun olan öğrencilerin,

·         4 yıllık İşletme

·         İşletme Yönetimi

·         Sağlık İdaresi

·         Sağlık Kurumları İşletmeciliği

·         Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Sağlık Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

İş Olanakları

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, sağlık işletmelerindeki iş olanaklarından yararlanabilirler.


Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı