KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu

ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

Birim

Türkoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü

Görevi

Öğretim Elemanı

Bağlı Olduğu Birim

MYO Müdürü

Üst Yönetici/Yöneticileri

Müdür, Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanı

 

1-Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje
hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,
2-Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,
3-İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
3-Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,
4-Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuvarlar için Yüksekokul Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri ve
dokümanları vermek
5-Akademik takvimde belirtilen görevleri zamanında uygulamak,
6-Bölüm içinde oluşturulan kurullarda ve Bölüm Başkanının diğer görevlendirmeleri ile ilgili işlerde kendisine düşen görevleri yapmak,
7-Eğitim-öğretim yılı sonunda bir yıllık akademik performans göstergelerini kapsayan (eğitim- öğretim, yayın, bildiri, proje, teknik gezi vb.) faaliyet raporunu Bölüme sunmak,
8-Her yarıyıl sonunda verdiği derslerle ilgili ders dosyalarının tamamlayarak Bölüm Başkanlığına sunmak, sınav evraklarını ve ödevlerle ilgili bilgilerin Bölüm arşivine iletilmesini sağlamak,
9-Öğrenci rehberlik ve danışmanlığı yapmak,
10-Öğrencilerin Fakülteye ve çevreye oryantasyonlarını sağlamak,
11-Üyesi bulunduğu kurul/komisyon toplantılarına katılmak,
12-Sorumlu olduğu derslerin sınav değerlendirme sonuçlarının süresi içinde Öğrenci İşleri Birimine iletmek/iletilmesini sağlamak,
13-Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması konusunda gerekli uyarıları yapmak,
14-Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmaktır.

 ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

Birim

Türkoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü

Görevi

Öğretim Elemanı

Bağlı Olduğu Birim

MYO Müdürü

Üst Yönetici/Yöneticileri

Müdür, Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanı

 

1-Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje
hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,
2-Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,
3-İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
3-Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,
4-Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuvarlar için Yüksekokul Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri ve
dokümanları vermek
5-Akademik takvimde belirtilen görevleri zamanında uygulamak,
6-Bölüm içinde oluşturulan kurullarda ve Bölüm Başkanının diğer görevlendirmeleri ile ilgili işlerde kendisine düşen görevleri yapmak,
7-Eğitim-öğretim yılı sonunda bir yıllık akademik performans göstergelerini kapsayan (eğitim- öğretim, yayın, bildiri, proje, teknik gezi vb.) faaliyet raporunu Bölüme sunmak,
8-Her yarıyıl sonunda verdiği derslerle ilgili ders dosyalarının tamamlayarak Bölüm Başkanlığına sunmak, sınav evraklarını ve ödevlerle ilgili bilgilerin Bölüm arşivine iletilmesini sağlamak,
9-Öğrenci rehberlik ve danışmanlığı yapmak,
10-Öğrencilerin Fakülteye ve çevreye oryantasyonlarını sağlamak,
11-Üyesi bulunduğu kurul/komisyon toplantılarına katılmak,
12-Sorumlu olduğu derslerin sınav değerlendirme sonuçlarının süresi içinde Öğrenci İşleri Birimine iletmek/iletilmesini sağlamak,
13-Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması konusunda gerekli uyarıları yapmak,
14-Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmaktır.