KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu

Verdiği eğitimle uluslararası mesleki standartlara uygun nitelikte, işinde uzman, öğrenmeye ve gelişmeye açık mezunlar yetiştirerek Türkiye için değer yaratan ve toplumsal refaha katkıda bulunan ülkenin saygın meslek yüksekokullarından biri olmak için benimsediğimiz Kalite Politikamız;

  • Ülkenin ve toplumun değerlerine önem veren bu değerleri özümseyip uygulayan ve evrensel insani değerlere saygı gösteren;
  • Eğitim-öğretim faaliyetlerini öğrencilerin gelişimini destekleyecek şekilde güncel normlara uygun olarak sürekli iyileştirip geliştiren;
  • Öğrencilerine mesleki eğitim ve donanım sunmanın yanında sosyal faaliyetlere katılımcı olmasını da sağlayan;
  • Mezun ettiği öğrencilerinin “milli ve evrensel değerler konusunda bilinçli, sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, zekâsını etik ve ahlaki değerlere uygun olarak kullanan, mesleki bilgi, beceri ve donanımı tam olan” bireyler olarak geliştiren;
  • Öğretim elemanı kadrosunun yürüteceği bilimsel araştırmalar ve yapacağı yayınlar ile bölgenin endüstriyel ve ticari iş hayatının gelişimine katkı veren;
  • Dış paydaşlarıyla iş birlikteliği içinde ortak faaliyetler gerçekleştirerek toplumun refahı ve gelişim için üzerine düşen görevi tam olarak yerine getiren;
  • Akademik ve idari personeli ile kalite sürecini işleyişini bütünleştiren kurumsal bir kimlik oluşturarak bu doğrultuda personelini destekleyen ve kurumsal hafızaya önem veren

bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.


Verdiği eğitimle uluslararası mesleki standartlara uygun nitelikte, işinde uzman, öğrenmeye ve gelişmeye açık mezunlar yetiştirerek Türkiye için değer yaratan ve toplumsal refaha katkıda bulunan ülkenin saygın meslek yüksekokullarından biri olmak için benimsediğimiz Kalite Politikamız;

·         Ülkenin ve toplumun değerlerine önem veren bu değerleri özümseyip uygulayan ve evrensel insani değerlere saygı gösteren;

·         Eğitim-öğretim faaliyetlerini öğrencilerin gelişimini destekleyecek şekilde güncel normlara uygun olarak sürekli iyileştirip geliştiren;

·         Öğrencilerine mesleki eğitim ve donanım sunmanın yanında sosyal faaliyetlere katılımcı olmasını da sağlayan;   

·         Mezun ettiği öğrencilerinin “milli ve evrensel değerler konusunda bilinçli, sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, zekâsını etik ve ahlaki değerlere uygun olarak kullanan, mesleki bilgi, beceri ve donanımı tam olan” bireyler olarak geliştiren;

·         Öğretim elemanı kadrosunun yürüteceği bilimsel araştırmalar ve yapacağı yayınlar ile bölgenin endüstriyel ve ticari iş hayatının gelişimine katkı veren;

·         Dış paydaşlarıyla iş birlikteliği içinde ortak faaliyetler gerçekleştirerek toplumun refahı ve gelişim için üzerine düşen görevi tam olarak yerine getiren; 

·         Akademik ve idari personeli ile kalite sürecini işleyişini bütünleştiren kurumsal bir kimlik oluşturarak bu doğrultuda personelini destekleyen ve kurumsal hafızaya önem veren

bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.