KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu

Programın Kuruluşu:

2018 yılında Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü Altında kuruldu. 

 Kazanılan Derece:

Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri

 Programın Seviyesi:

Önlisans

 Programın Süresi ve Kredisi:

Dört yarıyıldır. (2 yıl), Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

Programın Tanımı: 

Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programı, bu alanda hizmet eden kamu kurum ve kuruluşu, yerel yönetimler, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin yetişmiş insan gücü talebini karşılayabilmeyi hedefleyen iki yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

 Programın Amacı: 

Dünyamız ve ülkemiz başta deprem, salgın hastalıklar, göç, kuraklık ve sel felaketleri olmak üzere birçok doğal afetin gerçekleştiği bir ülkedir. Doğal ve beşeri afetler ile karşı karşıya kaldığımız küresel ve bölgesel coğrafyamızda her geçen gün acil durum ve afet yönetimini bilen yetişmiş elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının yenilikçi çalışmaları, Sağlık Bakanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kızılay’ın bu alanda artan nitelikli uzman ve ara elamanlara (tekniker) olan ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk‘Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu

tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur. ” sözünün bilinci ile tüm doğal afetlerin öncesinde, esnasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini çok iyi bilen, her türlü önlemi alabilen ve olaya anında müdahale edebilecek olan Acil Durum ve Afet Yönetim Teknikeri elemanlar yetiştirmek amacıyla programımız açılmıştır.

 Programın Dili:

Türkçe

 Programın Kabul ve Kayıt Koşulları:

 • YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) İle Kayıt:

Programa kayıt olmak için YKS’ye giriş yaptıktan sonra program için tercih yapabilirsiniz. ÖSYM tarafından meslek yüksekokulumuza yerleştirildiğiniz takdirde kayıt hakkı elde edersiniz.

·            Yatay Geçiş Sınavı ile Kayıt:

Yatay geçiş ile fakültemize kayıt olmak isteyen öğrencilerin istenilen koşulları sağlayıp başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yatay geçiş duyuru ve başvuruları için

http://ogrenci.ksü.edu.tr adresini takip edebilirsiniz.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Sütçü İmam Üniversitesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının(Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri) sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.

Programın Staj Bilgileri:

Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programında zorunlu 30 iş günü staj bulunmaktadır.

Öğrenciler zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapılmamaktadır.

 Öğrenciler stajını;

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı AFAD, Kızılay, Belediyeler, acil durum, afet yönetimi, arama ve kurtarma, acil durumlarda sağlık hizmetleri, afet bölgelerinde emniyet, acil durum olaylarında güvenlik hizmetleri, kentsel planlama ve kentsel dönüşüm, afet ve acil durum koordinasyon, afet ve acil durum müdahale, güvenli kentleşme gibi faaliyet alanları olan işyerlerinde yapabileceklerdir.

 Programın Mezuniyet Şartları:

Programdan mezun olmak için izlemekte olduğu programı en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlaması gerekmekte ve yürürlükteki müfredata göre alınması gereken tüm zorunlu ve seçmeli derslerin alınarak başarılı olunması gereklidir. 

 Programın İstihdam Olanakları:

Programı başarıyla bitirerek “Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri” ünvanı alan öğrenciler aşağıda belirtilen kamu ve tüzel kuruluşlarda çalışma olanağına sahip olabilirler.

Afet ve Acil Durum Başkanlığına bağlı il müdürlüklerinde, Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezlerinde, itfaiye teşkilatlarında, sivil savunma arama ve kurtarma birliklerinde, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında afet yönetimiyle ilgili alanlarda, kamu kurum ve kuruluşları (hastane, okullar, … vb) ile yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde, uluslararası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda çalışma imkânı bulabilirler

 Programın Üst Programlara Geçiş:

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans

programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

                           Acil Yardım ve Afet Yönetimi

                           Hemşirelik

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Sütçü İmam Üniversitesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının(Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri) sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.

Dersler ve Ders İçeriklerini: https://obs.ksu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=28&curSunit=10117# adresinden görebilirsiniz.


Programın Staj Bilgileri:

 

Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programında zorunlu 30 iş günü staj bulunmaktadır.

 

Öğrenciler zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapılmamaktadır.

 

Öğrenciler stajını;

 

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı AFAD, Kızılay, Belediyeler, acil durum, afet yönetimi, arama ve kurtarma, acil durumlarda sağlık hizmetleri, afet bölgelerinde emniyet, acil durum olaylarında güvenlik hizmetleri, kentsel planlama ve kentsel dönüşüm, afet ve acil durum koordinasyon, afet ve acil durum müdahale, güvenli kentleşme gibi faaliyet alanları olan işyerlerinde yapabileceklerdir.

 

 Programın Mezuniyet Şartları:

 

Programdan mezun olmak için izlemekte olduğu programı en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlaması gerekmekte ve yürürlükteki müfredata göre alınması gereken tüm zorunlu ve seçmeli derslerin alınarak başarılı olunması gereklidir.

 

 Programın İstihdam Olanakları:

 

Programı başarıyla bitirerek “Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri” ünvanı alan öğrenciler aşağıda belirtilen kamu ve tüzel kuruluşlarda çalışma olanağına sahip olabilirler.


SHAPE \* MERGEFORMAT

Afet ve Acil Durum Başkanlığına bağlı il müdürlüklerinde, Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezlerinde, itfaiye teşkilatlarında, sivil savunma arama ve kurtarma birliklerinde, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında afet yönetimiyle ilgili alanlarda, kamu kurum ve kuruluşları (hastane, okullar, … vb) ile yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde, uluslararası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda çalışma imkânı bulabilirler.

Metin Kutusu: Afet ve Acil Durum Başkanlığına bağlı il müdürlüklerinde, Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezlerinde, itfaiye teşkilatlarında, sivil savunma arama ve kurtarma birliklerinde, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında afet yönetimiyle ilgili alanlarda, kamu kurum ve kuruluşları (hastane, okullar, … vb) ile yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde, uluslararası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda çalışma imkânı bulabilirler.


 

 

 

 Programın Üst Programlara Geçiş:

 

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans

programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

 

 1. Acil Yardım ve Afet Yönetimi

 2. Hemşirelik

Programın Staj Bilgileri:

 

Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programında zorunlu 30 iş günü staj bulunmaktadır.

 

Öğrenciler zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapılmamaktadır.

 

Öğrenciler stajını;

 

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı AFAD, Kızılay, Belediyeler, acil durum, afet yönetimi, arama ve kurtarma, acil durumlarda sağlık hizmetleri, afet bölgelerinde emniyet, acil durum olaylarında güvenlik hizmetleri, kentsel planlama ve kentsel dönüşüm, afet ve acil durum koordinasyon, afet ve acil durum müdahale, güvenli kentleşme gibi faaliyet alanları olan işyerlerinde yapabileceklerdir.

 

 Programın Mezuniyet Şartları:

 

Programdan mezun olmak için izlemekte olduğu programı en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlaması gerekmekte ve yürürlükteki müfredata göre alınması gereken tüm zorunlu ve seçmeli derslerin alınarak başarılı olunması gereklidir.

 

 Programın İstihdam Olanakları:

 

Programı başarıyla bitirerek “Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri” ünvanı alan öğrenciler aşağıda belirtilen kamu ve tüzel kuruluşlarda çalışma olanağına sahip olabilirler.


 SHAPE  \* MERGEFORMAT

Afet ve Acil Durum Başkanlığına bağlı il müdürlüklerinde, Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezlerinde, itfaiye teşkilatlarında, sivil savunma arama ve kurtarma birliklerinde, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında afet yönetimiyle ilgili alanlarda, kamu kurum ve kuruluşları (hastane, okullar, … vb) ile yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde, uluslararası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda çalışma imkânı bulabilirler.

Metin Kutusu: Afet ve Acil Durum Başkanlığına bağlı il müdürlüklerinde, Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezlerinde, itfaiye teşkilatlarında, sivil savunma arama ve kurtarma birliklerinde, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında afet yönetimiyle ilgili alanlarda, kamu kurum ve kuruluşları (hastane, okullar, … vb) ile yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde, uluslararası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda çalışma imkânı bulabilirler.

 

 

 

 Programın Üst Programlara Geçiş:

 

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans

programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

 

                           Acil Yardım ve Afet Yönetimi

 

                           Hemşirelik

Programın Staj Bilgileri:

 

Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programında zorunlu 30 iş günü staj bulunmaktadır.

 

Öğrenciler zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapılmamaktadır.

 

Öğrenciler stajını;

 

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı AFAD, Kızılay, Belediyeler, acil durum, afet yönetimi, arama ve kurtarma, acil durumlarda sağlık hizmetleri, afet bölgelerinde emniyet, acil durum olaylarında güvenlik hizmetleri, kentsel planlama ve kentsel dönüşüm, afet ve acil durum koordinasyon, afet ve acil durum müdahale, güvenli kentleşme gibi faaliyet alanları olan işyerlerinde yapabileceklerdir.

 

 Programın Mezuniyet Şartları:

 

Programdan mezun olmak için izlemekte olduğu programı en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlaması gerekmekte ve yürürlükteki müfredata göre alınması gereken tüm zorunlu ve seçmeli derslerin alınarak başarılı olunması gereklidir.

 

 Programın İstihdam Olanakları:

 

Programı başarıyla bitirerek “Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri” ünvanı alan öğrenciler aşağıda belirtilen kamu ve tüzel kuruluşlarda çalışma olanağına sahip olabilirler.


SHAPE \* MERGEFORMAT

Afet ve Acil Durum Başkanlığına bağlı il müdürlüklerinde, Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezlerinde, itfaiye teşkilatlarında, sivil savunma arama ve kurtarma birliklerinde, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında afet yönetimiyle ilgili alanlarda, kamu kurum ve kuruluşları (hastane, okullar, … vb) ile yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde, uluslararası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda çalışma imkânı bulabilirler.

Metin Kutusu: Afet ve Acil Durum Başkanlığına bağlı il müdürlüklerinde, Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezlerinde, itfaiye teşkilatlarında, sivil savunma arama ve kurtarma birliklerinde, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında afet yönetimiyle ilgili alanlarda, kamu kurum ve kuruluşları (hastane, okullar, … vb) ile yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde, uluslararası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda çalışma imkânı bulabilirler.


 

 

 

 Programın Üst Programlara Geçiş:

 

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans

programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

 

 1. Acil Yardım ve Afet Yönetimi

 2. HemşirelikProgramın Staj Bilgileri:

   

  Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programında zorunlu 30 iş günü staj bulunmaktadır.

   

  Öğrenciler zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapılmamaktadır.

   

  Öğrenciler stajını;

   

  İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı AFAD, Kızılay, Belediyeler, acil durum, afet yönetimi, arama ve kurtarma, acil durumlarda sağlık hizmetleri, afet bölgelerinde emniyet, acil durum olaylarında güvenlik hizmetleri, kentsel planlama ve kentsel dönüşüm, afet ve acil durum koordinasyon, afet ve acil durum müdahale, güvenli kentleşme gibi faaliyet alanları olan işyerlerinde yapabileceklerdir.

   

   Programın Mezuniyet Şartları:

   

  Programdan mezun olmak için izlemekte olduğu programı en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlaması gerekmekte ve yürürlükteki müfredata göre alınması gereken tüm zorunlu ve seçmeli derslerin alınarak başarılı olunması gereklidir.

   

   Programın İstihdam Olanakları:

   

  Programı başarıyla bitirerek “Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri” ünvanı alan öğrenciler aşağıda belirtilen kamu ve tüzel kuruluşlarda çalışma olanağına sahip olabilirler.


   SHAPE  \* MERGEFORMAT

  Afet ve Acil Durum Başkanlığına bağlı il müdürlüklerinde, Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezlerinde, itfaiye teşkilatlarında, sivil savunma arama ve kurtarma birliklerinde, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında afet yönetimiyle ilgili alanlarda, kamu kurum ve kuruluşları (hastane, okullar, … vb) ile yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde, uluslararası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda çalışma imkânı bulabilirler.

  Metin Kutusu: Afet ve Acil Durum Başkanlığına bağlı il müdürlüklerinde, Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezlerinde, itfaiye teşkilatlarında, sivil savunma arama ve kurtarma birliklerinde, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında afet yönetimiyle ilgili alanlarda, kamu kurum ve kuruluşları (hastane, okullar, … vb) ile yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde, uluslararası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda çalışma imkânı bulabilirler.

   

   

   

   Programın Üst Programlara Geçiş:

   

  Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans

  programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

   

                             Acil Yardım ve Afet Yönetimi

   

                             Hemşirelik

Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı