KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu

Programın Kuruluşu:
2018 yılında Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü Altında kuruldu.
Kazanılan derece:
Özel Güvenlik Yöneticisi/Görevlisi
Programın Seviyesi:
Önlisans
Programın Süresi ve Kredisi:
Ön lisans (2yıl) Programıdır. Dört yarıyıldır. Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun
olur.
Tanımı:
Özel Güvenlik ve Koruma Programı, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanuna göre kamu güvenliğini
tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine onay vermektedir. Kamu ve özel alanlarda Kişilerin,
mekanların silahlı veya silahsız olarak güvenliğini sağlamaktadırlar.
Amacı:
Özel Güvenlik ve Koruma Programı ile; güvenlik sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye güvenlik elemanlarını akademik
eğitim ile destekleyerek, küreselleşen dünyanın güvenlik ihtiyacına cevap verebilecek donanıma sahip, güvenlik alanında
ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, alanında uygulamak durumunda olduğu kanunları bilen, kişilerin temel hak
ve özgürlüklerine saygılı, sosyal ve kültürel alanda yetkin ve özgüven sahibi kişiler olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır.
Dili:
Türkçe
Kabul ve Kayıt Koşulları:
• YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) İle Kayıt:
Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak ve ÖSYS sınavı sonucu kayıt hakkı kazanmış olmak,
5188 sayılı Kanuna göre Özel Güvenlik ve Koruma görevlisi olabilme şartlarına haiz olmak
Tam Teşekküllü veya Üniversite Hastanelerinden Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi olur ibareli Heyet Raporu istenecektir.
• Yatay Geçiş Sınavı ile Kayıt:
Yatay geçiş ile fakültemize kayıt olmak isteyen öğrencilerin istenilen koşulları sağlayıp başvuruda bulunmaları
gerekmektedir. Yatay geçiş duyuru ve başvuruları için http://ogrenci.ksü.edu.tr adresini takip edebilirsiniz.
Programın Staj Bilgileri:
Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programında zorunlu 30 iş günü staj bulunmaktadır.
Öğrenciler zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek
seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapılmamaktadır.
Öğrenciler stajını;
Tüm kamu ve Özel kuruluşların Özel Güvenlik Birimleri bünyesinde yapabilirler.
Mezuniyet Şartları:
Programdan mezun olmak için izlemekte olduğu programı en az 2.00 genel not ortalaması ile
tamamlaması gerekmekte ve yürürlükteki müfredata göre alınması gereken tüm zorunlu ve seçmeli
derslerin alınarak başarılı olunması gereklidir.
İstihdam Olanakları:
İstihdam oranı en yüksek olan Programların başında gelmektedir. KPSS ataması ile Kamu
Kurum ve kuruluşlara Güvenlik görevlisi olarak ,İşletmelerin güvenlik birimlerinde, üniversitelerde,
belediyelerde, okullarda, alış veriş merkezlerinde, büyük sitelerde, otellerde, eğlence merkezlerinde
güvenlik ve koruma Sorumlusu/görevlisi olarak çalışabilirler. Ayrıca önemli kişi ve kuruluşların
korunmasında görev alabilirler. Bu programdan mezun olacak öğrenciler kamu, özel sektörde yer alan
tüm kurum ve kuruluşlarda "Özel Güvenlik Personeli/Yöneticisi" olarak istihdam edilme imkânı
bulacaklardır.
Üst Programlara Geçiş:
Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM
tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans
öğrenimlerine devam edebilirler;
• Acil Yardım ve Afet Yönetimi
• Sosyal Hizmet
Programın Diploma Bilgisi:
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının (Özel
Güvenlik Görevlisi) sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.

Dersler ve Ders İçeriklerinihttps://obs.ksu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=28&curSunit=10116# adresinden görebilirsiniz.

Özel Güvenlik ve Koruma Programı