KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu

Programın Kuruluşu: 2018 yılında Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü Altında kuruldu.

Kazanılan derece: Sivil Savunma Uzmanı ve İtfaiye Eri

Programın Seviyesi: Önlisans

Programın Süresi ve Kredisi:  Ön lisans (2yıl) Programıdır. Dört yarıyıldır. Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

Tanımı:  Bir itfaiye teşkilatının üyesi olarak, yangınlara karşı önlem alınmasını sağlayan ,yangın söndürme ve yangından can ve mal kurtarma çalışmalarında bulunan, yangın dışında doğal afetler sonucu meydana gelen olaylarda arama, kurtarma ve ilkyardım müdahaleleri yapan meslek elemanlarını yetiştiren 2 yıllık bir önlisans programıdır.

Amacı:  Sivil savunma ve itfaiyecilik programının temel amacı, sivil savunma ve itfaiyecilik alanında gerek ülkemiz sanayi kuruluşlarının, gerekse itfaiye teşkilatlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilik ve yetkinlikte bireyler yetiştirmektir.

Programın Eğitim Hedefleri :

• İtfaiye araç ve ekipmanını kullanabilmek ve temel bakımlarını yapabilmek • İtfaiye teşkilatının idari yapısını ve bağlı olduğu yasal mevzuat ve düzenlemeleri anlatabilmek

• Yangın sınıflarını ve bunlara özgü tehlikeleri tanıyarak doğru söndürücü malzeme ve yöntemle yangına müdahale edebilmek

• Yangın söndürücü malzemeler, kimyasal içerikleri ve kullanım alanlarını açıklayabilmek

• Yangın sonrasında yangın nedeninin tespitine yönelik araştırma yapabilmek, delil toplayarak bulguları değerlendirebilmek

• Kurtarma amacıyla kullanılan araç ve donanımdan faydalanarak kurtarma operasyonları yapabilmek

• Bina içi ve dışında yangın güvenliğine yönelik olarak alınması gereken önlemleri belirleyebilmek, teknik çizimler yardımıyla gösterebilmek ve uygulayabilmek

• Harita ve krokiler üzerinden doğal (deniz, göl, akarsu vb) ve doğal olmayan (su deposu, hidrant vb) su kaynaklarını tespit edebilmek ve bu kaynakları gösteren krokiler çizebilmek • Bina içi, bina dışı ve özel yangınlara müdahale organizasyonları yapabilmek • Afet ve acil durumlara yönelik planlama ve organizasyonları yapabilmek ve yönetebilmek

• İtfaiye personelinin sahip olması gereken fiziksel yeterlilik, ahlak, dürüstlük, saygı gibi niteliklerin önemini kavramak ve insanlara güven verebilmek

• Kimyasal maddelerin tehlikelerini ve müdahale yöntemlerini tanımlayabilmek Dili: Türkçe Kabul ve Kayıt Koşulları: 

Dili:
Türkçe
Kabul ve Kayıt Koşulları:

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) İle Kayıt: Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak ve ÖSYS sınavı sonucu kayıt hakkı kazanmış olmak.

• Yatay Geçiş Sınavı ile Kayıt: Yatay geçiş ile programımıza kayıt olmak isteyen öğrencilerin istenilen koşulları sağlayıp başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yatay geçiş duyuru ve başvuruları için http://ogrenci.ksü.edu.tr adresini takip edebilirsiniz.

Programın Staj Bilgileri:
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Önlisans Programında zorunlu 30 iş günü staj bulunmaktadır.
Öğrenciler zorunlu stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek
seferde yapmalıdır, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapılmamaktadır.
Öğrenciler stajını;
Tüm kamu ve Özel kuruluşların Sivil Savunma ve İtfaiye Birimleri bünyesinde yapabilirler.
Mezuniyet Şartları:
Programdan mezun olmak için izlemekte olduğu programı en az 2.00 genel not ortalaması ile
tamamlaması gerekmekte ve yürürlükteki müfredata göre alınması gereken tüm zorunlu ve
seçmeli derslerin alınarak başarılı olunması gereklidir.
İstihdam Olanakları:
Bu programdan mezun olan öğrenciler Belediye itfaiye teşkilatlarında, afet ve acil durum
müdürlüklerinde, sivil savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerinde, otellerde ve kamu
kurumlarında yangın güvenlik bölümlerinde, hava alanlarında ve limanlarında, itfaiye ve
yangın güvenliği ile ilgili malzeme üretim firmalarında, organize sanayi ve endüstriyel
kuruluşların yangın ve güvenlik elemanı, iş güvenliği ve işçi sağlığı teknikeri olarak istihdam
edilmektedirler.
2019/1 Önlisans KPSS atanma verilerine göre mezun öğrenciler; 83-95 puanları arasında
toplam 38 kadroya atanmıştır.
Üst Programlara Geçiş:
Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM
tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında
lisans öğrenimlerine devam edebilirler;
• Acil Yardım ve Afet Yönetimi
• Sosyal Hizmet
Programın Diploma Bilgisi:
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı
tüm yasal hakları sağlayacaktır.

Dersler ve Ders İçeriklerini: https://obs.ksu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=28&curSunit=10115# adresinden görebilirsiniz.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı