KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu

LOJİSTİK PROGRAMI

 

Lojistik, müşteri ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla ürün, hizmet ya da bilginin tedarik zincirinde, çıkış noktası ile tüketim noktası arasındaki çift yönlü akışının, en etkin şekilde planlandığı, uygulandığı ve kontrol edildiği; tedarik zincirinin bir parçası olarak tanımlamaktadır.

Lojistik Yönetiminde temel amaç, tedarik zinciri dâhilinde müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek her çeşit ürün, hizmet ve bilginin çıkış noktasından, tüketildiği nihai yere kadar etkin ve verimli şekilde planlanması, uygulanması ve denetlenmesidir.

Lojistik mesleği; ürün ya da hizmetin pazarlara, daha iktisadi ve etkin bir şekilde siparişlerin alımından mal bedellerinin tahsiline, gümrük ve transit geçiş evraklarının hazırlanmasından, depolamaya ve tüm iş süreçlerinin hizmet ile bütünleşmesinden ulaştırılmasına kadar içermektedir. Lojistik faaliyetler; kadar çok geniş boyutlara ulaşmıştır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak ve ÖSYS veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt hakkı kazanmış olmak ya da ön kayıt sistemi ile öğrenci alındığında o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmaktır.

Lojistik Programı;

· Tüm bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde etkin bir biçimde görev alacak;

· Alanında gerekli teknik bilgiye, analitik ve esnek düşünme yeteneğine sahip,

· Stok kontrol ve taşımacılık alanındaki güncel yazılımları kullanabilen,

· Bölgedeki, ülkedeki ve dünyadaki gelişim ve değişimleri takip eden,

· Lojistiğin temel kavramlarını, sorunlarını anlatmak ve bu konulardaki çözüm yöntemlerini öğretmek,

· Taşımacılık, stoklama, ulaştırma gibi lojistik konularına bilimsel açıdan bakabilme ve problem çözme tekniklerini bilen ve sektöre yararlı,

· İletişim becerileri yüksek,

· Üretim ve hizmet sektörlerindeki yerel ve uluslararası tüm şirketlerin lojistik süreçlerinde talep edilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Dili: Türkçe

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olmak için izlemekte olduğu programı en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlaması gerekmekte ve yürürlükteki müfredata göre alınması gereken tüm zorunlu ve seçmeli derslerin alınarak başarılı olunması gereklidir.

Üst Programlara Geçiş: Programı tamamlayarak mezun olan öğrenciler, ÖSYM'nin yaptığı Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları durumunda, tercih ettikleri programlarına uygun bir lisans programına kayıt hakkı kazanmaktadırlar. Bu lisans programları; Lojistik Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimdir. Bu bölümlerde uygulanan intibak ve dört yarıyıllık Lisans tamamlama eğitiminden sonra, lisans diploması almaya hak kazanırlar.

İstihdam Olanakları: İşletmelerin Tedarik, Üretim, Dağıtım ve Dış ticaret bölümlerinde, Lojistik firmalarında, Kargo şirketlerinde, Havaalanında, Gümrüklerde, Limanlarda, Dış ticaret firmalarında, Charter firmalarında çalışma imkânına sahiptir.

Dersler ve Ders içeriklerini https://obs.ksu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=28&curSunit=10094# adresinden görebilirsiniz.


Lojistik Programı