KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu

Mesleklere kendisinin sorumlu tutulduğu bazı görevler verilmiştir. Bu görüşe dayalı olarak Scwartz sosyal hizmetin görevini, birey ile toplum arasında her ikisinin karşılıklı olan doyum gereksinimlerini karşılamakta bir amaç olarak tanımlamıştır. Ancak karmaşık ve değişmekte olan bir toplumda bireyin toplumla ait ve üretken bir unsur olarak katılma arzusu ile toplumun kendi üyelerini toplumla bütünleştirmek ve onları geliştirip zenginleştirmek yeteneğinde tıkanıklara rastlanmaktadır. Sosyal hizmetin müdahalesi bu tıkanıklara; bireyin sağlık,gelişme ve toplumla bütünleşme hızına ve toplumun çeşitli unsurlarını verimli ve dinamik bir bütünde toplaması için harcadığı örgütlenmiş çabalara yöneliktir (Özdemir, 2000).

Programın Amaçları:

Sosyal Hizmetler Önlisans Programının amacı hem sosyal hizmetlerin örgütlenmesi ve uygulanmasında gereksinim duyulan yeni ara elemanlar yetiştirmeyi, hem de halen sosyal hizmet alanında çalışan ancak konuya ilişkin akademik bir eğitim almamış olan bireylerin niteliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır

Dili:

Türkçe

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak ve ÖSYM’nin yaptığı sınavdan o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmaktır. Şu an YKS’nin AYT alanına ait puan ile programımızı tercih edebilirsiniz. Taban puanı o yıla ait tercihte bulunan adaylardan kontenjan kapsamında en yüksek puanlı adaylar belirlemektedir.

Staj:

Staj süresi 30 iş günüdür. Öğrenciler stajını 2. yarıyıl dönem sonu sınavından sonra herhangi bir dönemde tek seferde yapmalıdır. Öğrenciler kendi istedikleri yerde zorunlu stajını tamamlayabilir. Gerekli SGK  işlemleri Meslek Yüksek Okulumuzca yürütülecektir. Mesleki bilgi beceri kazanmak isteyen öğrencilere ek olarak gönüllü faaliyetlerde bulunmaları önerilmektedir.

Staj Muafiyeti:

Zorunlu staj uygulamasında staj muafiyeti yoktur.

Mezuniyet Şartları:

Programdan mezun olmak için izlemekte olduğu programı en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlaması gerekmekte ve yürürlükteki müfredata göre alınması gereken tüm zorunlu ve seçmeli derslerin alınarak başarılı olunması ve zorunlu stajını tamamlaması gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler:

Yükseköğretim Yasası (2547) ara iş  gücü terimi ile ön lisans mezunlarının statüsünü belirlemiştir. YÖK Yasasının 3.maddesi, (ı) bendinde meslek yüksek okulunu tanımlarken “Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitimöğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur” demektedir. Buradan hareketle henüz mesleki unvan tanımı tam yapılamamasına rağmen, bu okulu bitiren kişiler ara eleman olarak istihdam edilmektedirler. Atamaları KPSS ön lisans grubu içerisinde yapılmaktadır: Mezunlarımız Devlet Personel Başkanlığı (Mülga) 3384 kodlu Sosyal Hizmetler Önlisans Programından mezun olmak ve 3001 kodu ile (Varsa özel şartlara dikkat ederek) personel alımı yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu olarak çalışabilir.

Çalışma Alanları:

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Programı mezunları;  başta Kredi ve Yurtlar Müdürlüğüne bağlı kadrolu yurt yönetim memuru statüsünde ve diğer kurum ve kuruluşlarda ise  Sağlık Bakanlığı’na bağlı resmi hastanelerde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı rehberlik araştırma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreş ve gündüz bakımevlerinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda(İl/ilçe müdürlükleri, çocuk yuvaları, sevgi evleri, çocuk evleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri vb.), İş-Kur il müdürlüklerinde

(Meslek Kodu: 3412.05;

Meslek Adı: Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı;

Meslek Ana Grubu: Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları) çalışabilirler.

Eğitim’de İlerleme İmkanları:

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Sosyal Hizmet (6318 – mezuniyet kodu) ve Sosyoloji (3319 – mezuniyet kodu) örgün lisans eğitimlerine devam edilebilir. Yine Dikey Geçiş Sınavı ile açıköğretim sistemine dahil olan farklı lisans programlarına devam etmek mümkündür. Daha sonra Yüksek lisans ve doktora eğitimleri alınabilir.

Dersler ve Ders İçeriklerini: https://obs.ksu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=28&curSunit=10097# adresinden görebilirsiniz.

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü