KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu

Tanımı: İşletme Yönetimi programı özel ve kamu kesimi yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek, yönetim, muhasebe, insan kaynakları, üretim, pazarlama ve finans gibi alanlarda yeterli temel bilgiye sahip nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen iki yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Amacı: Ülkemizde son yıllarda artan şirketleşme faaliyetleri, sektöründe iyi eğitim almış, bilişim teknolojilerini iyi derecede kullanabilen orta düzey yönetici ve etkili ara eleman ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu doğrultuda bu programın amacı alanı ile ilgili teorileri özümsemiş, sektörün ihtiyaç duyduğu yeni yeterliliklere, takım ruhuna, iletişim bilgisine ve becerisine sahip olan, küresel rekabet içinde sektördeki yeniliklere ayak uydurabilen ve bu yenilikleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olan, değişen tüketici davranışlarını öngören ve değişimi yönetebilen, rakip, müşteri ve sektörün taleplerine karşılık verebilecek vizyona ve yönetim bilgisine sahip nitelikli ara insan gücü yetiştirmektir. Bununla birlikte tarihine ve toplumsal değerlerine saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel ve mesleki etik bilinci olan, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, alanıyla ilgili yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir.

Dili: Türkçe 

Kabul ve Kayıt Koşulları:  Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak ve ÖSYS veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt hakkı kazanmış olmak ya da ön kayıt sistemi ile öğrenci alındığında o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmaktır.

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olmak için izlemekte olduğu programı en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlaması gerekmekte ve yürürlükteki müfredata göre alınması gereken tüm zorunlu ve seçmeli derslerin alınarak başarılı olunması gereklidir.

İstihdam Olanakları: Bu programdan mezun olan öğrenciler, işletmelerin finansman, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde, çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel birimlerinde ve vergi dairelerinde, yatırım ve finans kurumlarında, kamu ve özel bankalarda, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında iş bulma imkânına sahip olacaklardır. 

Üst Programlara Geçiş: Ön lisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına girerek ÖSYM’nin belirlediği lisans programlarından; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerine başvurabilirler.

Dersler ve Ders içeriklerini: https://obs.ksu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=28&curSunit=10084# adresinden görebilirsiniz.

İşletme Yönetimi Programı