KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu

Tanımı: Bitkisel üretimde ekonomik kayıplara neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanılanması, biyolojik ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi, bunların bitkilerle ve birbirleriyle olan ilişkileri yanında kültürel, biyoteknik, biyolojik, kimyasal ve entegre mücadele yöntemleri konularında eğitim ve öğretim verilen bir programdır.

Amacı: Ziraat teknikerliği mesleğinin, başta bitki koruma olmak üzere her alanında hizmet verebilecek, bitki hekimliği alt yapısına sahip, bitki koruma etmenlerinin teşhis ve tanılamasını yapabilen, çevre ve insan sağlığı ile gıda güvenliği açısından bilinçli, çevre ve insan sağlığına duyarlı mücadele yöntemlerini uygulayabilecek, alanında bilimsel çalışmalar yürütebilecek, bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, yenilikçi, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan, hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, ziraat teknikerleri yetiştirmektir.

Dili: Türkçe

Kabul ve Kayıt Koşulları: Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak ve ÖSYS veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt hakkı kazanmış olmak ya da ön kayıt sistemi ile öğrenci alındığında o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmaktır.

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olmak için izlemekte olduğu programı en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlaması gerekmekte ve yürürlükteki müfredata göre alınması gereken tüm zorunlu ve seçmeli derslerin alınarak başarılı olunması gereklidir.

Mezun Olan Öğrencilerin Çalışma Alanları:

• Tarım Bakanlığı,

• Ziraat Fakülteleri- Bitki Koruma Bölümleri,

• Zirai ilaç firmaları,

• Tohum üretim şirketleri, • Biyolojik ajan üretim şirketleri (Biyolojik mücadele amaçlı), • Çevre sağlığı ilaçlaması.

• Tarımsal danışmanlık şirketleri, • Özel tarımsal üretim firmaları,

• İlaç bayilikleri

Üst Programlara Geçiş: Ön lisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına girerek ÖSYM’nin belirlediği lisans programlarından;

• Bitki Koruma • Bahçe Bitkileri • Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması

• Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

• Organik Tarım İşletmeciliği

• Orman Mühendisliği

• Tarla Bitkileri bölümlerine başvurabilirler.

Dersler ve Ders İçeriklerini: https://obs.ksu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=28&curSunit=2827# adresinden görebilirsiniz.

Bitki Koruma Programı