KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu

Ders Muafiyet Başvuruları-23.09.2019

Yüksekokulumuza yeni kayıt olan öğrencilerimizden, daha önce yükseköğrenim görenler önceki yükseköğretim kurumunda almış oldukları başarılı veya şartlı başarılı oldukları dersler için (FF, FD, YS, DS alarak başarısız oldukları dersler hariç olmak üzere) 27 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar  başvuruda bulunarak bir defaya mahsus olmak üzere muafiyet talebinde bulunabilirler.

Muafiyet işlemleri için gerekli olan belgeler ve başvuru şekli aşağıda yer almaktadır.

1- Dilekçe 

2- Transkript (İlgili Yükseköğretim Kurumundan Onaylı)

3- Ders İçeriği (İlgili Yükseköğretim Kurumundan Onaylı)

Başvuru, ilgili belgeler hazırlanarak şahsen Yüksekokulumuz öğrenci işleri servisine yapılabilir veya ilgili belgeler renkli olarak taranarak turkoglu@ksu.edu.tr adresine eposta olarak gönderilerek 0344 300 42 27 numaralı telefondan evrakların teslim alındığı teyiti alınmak suretiyle uzaktan yapılabilir.


Ders Muafiyet Dilekçe Örneği