KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulumuzda Yoksullarla Dayanışma Haftası Kapsamında “Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele” Konulu Konferans Gerçekleştirildi-17.12.2018

Meslek Yüksekokulumuzda Yoksullarla Dayanışma Haftası Kapsamında “Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele” Konulu Konferans Gerçekleştirildi
12 Aralık 2018 tarihinde Meslek Yüksekokulumuzda Yoksullarla Dayanışma Haftası Kapsamında Okulumuz Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Öğretim Görevlilerinden Ferhat TOPER tarafından “Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele” konulu bir konferans gerçekleştirildi.
Gerek Sosyal Hizmet Bölümü gerek de diğer bölüm öğrencileri tarafından ilgiyle karşılanan ve yoğun bir katılımla gerçekleştirilen konferansta Öğr. Gör. Ferhat TOPER Yoksulluğun sadece sosyal bilimlerle ilgili öğrenci ve kişilerle değil toplumun tümü ile ilgili bir konu olduğunu ve bu konu ile ilgili bir farkındalığın geliştirilmesinin öncelikli hedeflerimiz arasında olması gerektiğini belirtti.
Tüm toplumlarda her geçen yıl daha da büyük bir sosyal sorun haline gelen yoksulluğun Dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut durumundan bahseden Ferhat TOPER, toplumlarda arttığı oranda sosyal sorun ve suç oranlarına da etki eden yoksulluk sorununun modern toplumun önünde duran ve çözülmeyi bekleyen en acil konulardan biri olduğunu belirtti.
Konuşmasının devamında, Sosyal Hizmetlerin ve Sosyal Koruma sağlayan uygulamaların amacına ulaşmasının yegâne şartının asgari seviyeye indirilmiş yoksulluk olduğunu belirten Ferhat TOPER, yoksullukla mücadele edilmeksizin yapılacak sosyal hizmet uygulamalarının cerrahi müdahaleye yara bandı yapıştırmaktan öteye geçmeyeceğini ifade etti.
Hâlihazırda ülkemizde yaklaşık 11 milyon insanın sosyal yardım aldığını ve bunun Türkiye’de her 8 kişiden birinin sosyal yardım aldığı anlamına geldiğini ifade eden Ferhat TOPER, yoksulluğun ülkemizde giderek kronikleştiğini ve bu durumun yoksul bireylerin kısır bir yoksulluk döngüsü içerisine ittiğini belirtti.
Toplumların yoksullukla birlikte en önemli sorunlarından birinin de gelir eşitsizliği olduğunu belirten Ferhat TOPER, sosyal sorunlar ve suç oranlarının gelir düzeyinden daha çok gelir eşitsizliği ile ilgili olduğunu, eşitsizlikle de en az yoksulluk kadar ciddi bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.
Yoksullukla mücadelenin yegâne yolunun evrensel düzeyde bir eğitim ve gelişmiş sosyal güvenlik ağı olduğunu ifade eden Ferhat TOPER, eğitim seviyesi ile yoksulluk arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ve eğitimsizliğin yoksulluğun hem nedeni hem de sonucu olduğunu belirtti. Konuşmasının devamında Eğitime yatırım yapan ülkelerin eğitimdeki başarılarının tesadüf olmadığını, iyi bir eğitim sistemine sahip ülkelerin eğitime ayırdıkları bütçenin GSYİH içerisinde %6-%10 arası bir paya sahipken bu oranın ülkemizde henüz %2,9 seviyelerinde olduğunu ve yoksullukla mücadelenin daha etkin olabilmesi için bu oranın arttırılması gerektiğini ifade etmiştir.
Konuşmasının sonunda tüm katılımcılara konuya duydukları ilgi sebebiyle teşekkür eden Ferhat TOPER, daha mutlu, daha umutlu ve geleceğe güvenle bakabilmek ve sosyal refaha kavuşmuş bir toplum olmak için yardım edilmiş yoksullardan değil yoksulluğun ortadan kaldırıldığı bir toplumun hayalini kurduğunu belirtti.