Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu

Tümü ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

Acil durum“emergency” olarak İngilizcede karşılık bulurken öncelik gerektiren tüm durum ve hallerin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Önceden öngörülemeyen, ani olarak gelişen ve süratli bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünü olarak ifade edilebilecek olan acil durum yönetim literatüründe ‘beklenmeyen ve öngörülmeyen olaylar’  şeklinde tanımlanmaktadır. Acil durum’da süreklilik yoktur, zamanla sınırlıdır ve acil durumu gerektiren faktörler ortadan kalktığında sona ermektedir. Acil durum; can ve/veya malı, sağlığı tehlikeye sokan, rutin toplumsal kaynak ve prosedürleri uygulamaya sokarak hemen tepki verilmesi gereken beklenmedik olaylardır. Yaygın olarak kullanılan, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Örgütünce yapılmış olan tanıma göre afet; insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları olumsuz etkileyen ve etkilenen topluluğun kendi olanak ve kaynaklarını kullanarak üstesinden gelemeyeceği, doğal, teknolojik veya insan kökenli olaylar ve doğurduğu sonuçlardır.Afet tehlikeleri bazen sel, deprem, heyelan, kuraklık, çığ, hortum, dolu, kar tipisi, fırtına ve benzerleri gibi doğal kaynaklı olmaktadır. Bunun yanı sıra tehlikeler; endüstriyel kazalar sonucu açığa çıkacak, öldürücü etkiye sahip biyolojik veya kimyasal maddelerin ya da nükleer tesislerden atmosfere yayılacak aşırı radyasyonun sebep olduğu insan kaynaklı-teknolojik kaynaklı olabilmektedir.Ülkemiz, başta deprem ve sel felaketleri olmak üzere birçok doğal afetin gerçekleştiği bir ülkedir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk‘Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur. ” sözünün bilinci ile tüm doğal afetlerin öncesinde, esnasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini çok iyi bilen, her türlü önlemi alabilen ve olaya anında müdahale edebilecek olan uzman ve teknik elemanlar yetiştirmek amacıyla açılması hedeflenmektedir.

...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı