Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu

Sosyal hizmet, sosyal değişme ve kalkınmayı, sosyal içermeyi, insanların güçlendirilmesi ve özgürleşmesini hedefleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik bir disiplindir. Sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı sosyal hizmet için temeldir. Sosyal hizmet mesleği, insan ve toplum bilimleri ve yerel bilgiden oluşan eklektik bilgi temeli aracılığıyla insan refahını iyileştirmek için bireyleri ve sistemleri bir araya getirir (IFSW ve IASSW, 2014).

Sosyal hizmet bireylerin sosyal işlevselliğini sağlamaya ve geliştirmeye çalışır. Sosyal hizmetin misyonu, tüm insanları potansiyellerini tam olarak kullanabilir hale getirmek, yaşamlarını zenginleştirmek ve onların işlevsiz olmalarını önlemektir. Meslek olarak sosyal hizmet sorun çözme ve değişme üzerine odaklanır.

Sosyal hizmetin amaçları, insanların sorun çözme, baş etme ve gelişimsel kapasitelerini artırmak, insanlara kaynak, hizmet ve fırsat sağlayan sistemler ile insanları buluşturmak, insanın etkileşimde bulunduğu sistemler üzerine odaklanmak, sosyal politikanın geliştirilmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmak, risk altındaki grupları güçlendirmek ve sosyal adaleti geliştirmek, profesyonel bilgi ve becerileri geliştirmek ve bunları sosyal hizmet uygulamasına aktarmaktır. (Kaynak: SHUDER adına derleyen Doç.Dr.Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ ve Arş.Gör. İrfan DOĞAN (Ocak 2016))

Sosyal hizmet, insanların yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilmelerine yardım ederek, toplum içinde gereksinimlerini karşılamaları amacıyla eğitim ve araştırma yapar. Bu bölümdeki eğitim, insan, toplum ve sosyal hizmet teori ve uygulamaları çerçevesinde yürütülmektedir. Sosyal hizmet, korunma ihtiyacı olan çocuklar, yaşlılar, engelliler, yoksullar, sığınmacı ve göçmenlerin problemlerinin çözümünde bireylere mesleki bilgiler verir; sorunların bireysel ve toplumsal olarak önlenmesi ve çözümlenmesi için çalışır.

Programın Amacı: Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Önlisans programı, sıkıntı içindeki insanların toplumda kendilerine sağlanan olanakları ve kendilerinin halen sahip oldukları olanakları en iyi şekilde kullanabilmelerine yardım etme yöntemleri konusunda eğitim ve araştırma yapar. Ayrıca lisans derecesinde eğitim verilen sosyal hizmet programları için hazırlık yapar.

Gereken Nitelikler: Kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan ve devamlı olarak kendini ve sosyal anlayışını geliştirecek bir meslek arayan kişiler için sosyal hizmet alanı ilginç ve doyurucu olabilir. Sosyal hizmet, anlayışlı, insanların refahına ilgi duyan, liderlik özelliklerine sahip kişiler için çeşitli ve yeni olanaklar sağlayan bir meslektir

 

Çalışma Alanları: Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Önlisans Programından mezun olan öğrenciler DGS ile Sosyal Hizmet ve Sosyoloji Lisans Programına geçiş yapabilmektedirler. Lisans eğitiminin ardından sosyal çalışmacı veya sosyolog unvanlarını alırlar. Sosyal çalışmacılar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında, yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı hizmet veren resmi ve özel yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında (Çocuk Yuvası, Çocuk Evleri Sitesi, Yetiştirme Yurtları, Rehabilitasyon Merkezleri, Huzurevleri, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Kadın Konuk Evleri, Çocuk Destek Merkezleri), Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinde, Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü ve ilgili kuruluşlarında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinde ve Üniversitelerde çalışabilmektedirler.

 

 

 

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı