Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu

Misyonumuz
Çağdaş, üretken nesiller yetiştirmenin yanı sıra demokratik, katılımcı, özgür ve evrensel bir üniversite olarak yöre, bölge, ülkemiz ve dünya için bilime ve eğitime katkıda bulunacak, verilen eğitim sonunda ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek,  alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma gruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip teknik elemanlar yetiştirmek hedeflenmektedir.
 
Vizyonumuz
Çağın gerektirdiği yeniliklere açık, Hür ve bilimsel düşünceye sahip, eğitimli, kültürlü, hukuka saygılı, düşünen, üreten, tartışan, yeteneklerini geliştirerek topluma hizmet edebilen, küresel olarak rekabet eden üretim ortamında verimli olarak ekonomiye katkı sağlayabilen mezunlar yetiştirerek ülkenin sayılı nitelikteki meslek yüksekokulları arasında yer almaktır.
 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı